header-google

Реклама в Google и Facebook

Постигането на широка публичност и бързи резултати могат да бъдат постигнати посредством рекламни кампании в Google и Facebook.

Защо да рекламирате?
Рекламните кампании дават бърз и ефективен достъп до широки кръгове от активни потребители и потенциални клиенти на компаниите.

С какво тази реклама се отличава?
За разлика от стандартната реклама, тази в Google и Facebook позволява много по-голяма гъвкавост и по-точно таргетиране на аудиторията. Вие сами определяте бюджета си за реклама на ежедневна база като имате много по-голяма възможност да прецизирате аудиторията си на база пол, възраст, ключова дума и др.

Защо да изберете нас?
Ние ще се запознаем детайлно с вашия бизнес и вашите нужди, за да можем да изработим най-добрата стратегия за реклама на вашата компания и услугите, които предлагате.